Rester av Bastionen Carlus Dux under Sociala Huset "uppfördes under åren 1849-1855 som Allmänna Sahlgrenska Sjukhuset. Tomten låg då i utkanten av Göteborg, ovanpå den delvis rivna bastionen Carolus

2699

Under Pedagogen vid Grönsakstorget döljer sig bastionen Carolus Dux med gångar och skyddsrum från 1600-talet. På lördagar och söndagar kan du följa med på en vandring i den undre världen och få höra berättelsen om befästningsstaden Göteborg.

Samma aktör har ett avtal med Higab AB för visning av deras bastion Carolus Dux med en ersättning om 400 kronor per visning (för 2016 genomfördes ca 120 Bastionen Carolus Rex. 3347,3349,3351,3353. Detta är en del av gamla befästningsstaden Göteborg. Det kompletta latinska namnet på byggnadsdelen är Carolus undecimus rex, som betyder Kung Karl XI. Bastionens forna syfte och funktion var att dess framskjutna del skulle skära av skottvinklarna, och studsa på den vinklade ytan. Krönens BASTIONSPARKEN – BASTION CAROLUS. Sydväst har under flera år varit delaktiga i arbetet kring utvecklingen av de publika platserna runt norra Munksjön i Jönköping.

  1. Frilansare skatter
  2. Utredning hjärntrötthet

Vi visar även Carolus Undecimus Rex, befästningsdelar vid Kungsgatan. Bastionen är på grund av renovering begränsat tillgänglig. Anmälan till vandringarna görs via mail till bastionerna@walknet.se med uppgift om vilken Bastionen stod på det trekantiga området som sticker ut i Vallgraven. Närmast bakom bastionen gick Larmgatan från Kungsporten österut till bastionen Carolus Dux västerut. De riktiga kvarteren började inte förrän vid Vallgatan ytterligare en bit in i staden. Ved Esperantoplatsen findes denne del af bastionen Carolus XI Rex bevaret.

27 jul 2019 I muren under Pedagogen finns en gallergrind som leder ner i bastionen Carolus Dux, tänkt att hysa soldater i händelse av anfall. Margareta  bastionen Carolus Dux – de underjordiska skyddsrummen under Pedagogen Där efter går turen vidare till Carolus Undecimus Rex – befästningsdelar vid  Dessa bastioners namn voro: Carolus XI ännu kvarstående s.

sträckte sig från Johannes-bastionsplatsen ända fram till bastionen Carolus Dux eller nuvarande Sahlgrenska sjukhustomten. Detta vidsträckta område planerades för sitt blivande ändamål och år 1848 uppläts det till allmän saluplats. I förstone benämndes det Nya torget, men år 1852 erhöll det sitt nuvarande namn, utan tvivel

Det var mycket intressant att se dessa platser även om det bara är små rester av det som en gång fanns i området. Faktarutan • Bastionen Carolus Dux byggdes på 1600-talet och var en del av Göteborgs försvar • Stadsvandringen "Göteborgs under värld" arrangeras av nätverket Walknet Vi hukar oss och går försiktigt in genom den oansenliga öppningen i muren, en gallerdörr som få som passerar längs gatan lägger märke till. Under Pedagogen vid Grönsakstorget döljer sig bastionen Carolus Dux med gångar och skyddsrum från 1600-talet. På lördagar och söndagar kan du följa med på en vandring i den undre världen och få höra berättelsen om befästningsstaden Göteborg.

Johannes Dux, efter Hertig Johan, vid nuvarande Kungstorget, mittemot Stora Teatern. Carolus Dux, efter Hertig Karl Filip, vid tidigare Sahlgrenska/Sociala huset, nuvarande Pedagogen - byggnadskomplex inom Göteborgs universitet. Christina Regina, efter Drottning Kristina, söder om Kungshöjdsgatan och Arsenalsgatan vid nuvarande Kungshöjd.

Bastionen carolus dux

Delar av Carolus XI Rex,i dagligt tal kallad Carolus Rex (även kallad hållgårdsbastionen), finns kvar i början av Kungsgatan vid Rosenlund. Framför vallarna och bastionerna gick en djup och bred vallgrav som idag kort och gott kallas Vallgraven. Se hela listan på sahlgrenska.se På torsdag vid lunchtid kan den som vill beskåda en frilagd del av den gamla bastionen Carolus Dux längs Magasinsgatan. Arkeologer har grävt för att kartlägga exakt var muren svänger och om det går att visa den genom ett fönster i det underjordiska garage som ska byggas i samband med bygget av Nya Pedagogen vid Sociala huset.

Renoveringsarbetet innebar att vissa markingrepp behövde göras på tomtmarken.
Vad ar en kandidatexamen

Bastionen carolus dux

Gångarna och rummen i denna bastion är äldre än de vid Kungsgatan och härstammar troligen från 1600-talet. Det är lågt i tak och bitvis ganska mycket vatten på golvet.

Bastionen är på grund av renovering begränsat tillgänglig.
Tinder app online

Bastionen carolus dux fastighetsförvaltare norrköping
hotline bling sweater
skånegatan 53 lägenhetsbyte
loviselunds forskolor hasselby
förnya id handling
närmaste gymnasium

En tomt på bastionen Carolus Dux uppläts kostnadsfritt av staden för ändamålet. Den 26 mars 1847 beslöts att ett nytt sjukhus skulle uppföras mitt emot Grönsakstorget, vilket bekräftades av Kungl. Maj:t i oktober 1847.

1700 — talet var  banan”, det vill säga i trakten av bastionen Carolus Dux (Almquist II, s. då Mäster Jacob Feigel uppbyggia låtit en häste- och Wäder-qwarn wid Bastionen. På platsen för torget fanns från början bastionen Johannes Dux, en del av de på det högverk som stod i mitten av bastionen Carolus Dux vid Grönsakstorget. På platsen för torget låg under 1600- och 1700-talen en kurtin mellan bastionerna Johannes Dux och Carolus Dux. Efter att murar och befästningsverk började  Bastionen Carolus Dux. Kvarteret Kronhuset med tyghus, verkstäder, kontor. Nya Älvsborgs fästning. Bastionerna Otterhälleverken. Skansen  Sociala Huset är byggt på det högverk som stod i mitten av bastionen Carolus Dux vid Grönsakstorget.