individuella planer •Lagstiftning 2 kap. 7§ SoL och 3§ HSL –Sedan 1 januari 2010 finns i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen en bestämmelse om att kommun och landsting ska upprätta en samordnad individuell plan. Denna bestämmelse inbegriper även privata utförare som kommun och landsting har upprättat avtal med.

6384

Välkommen till träff för erfarenhetsutbyte: Forskning om SIP – Samordnad Individuell Plan. Vi är några som i vårt avhandlingsarbete har gjort eller planerar  

Granskningen visar på väsentliga brister i samverkan mellan Region Stockholm och länets kommuner kring utskrivningsklara patienter från slutenvård. Bedömningen grundar sig i att primärvården inte kallar till samordnad individuell planering (SIP) i den omfattning som överenskommits. Det gör det Enligt bestämmelserna ska en samordnad individuell plan (SIP) gemensamt tas fram av huvudmännen i syfte att samordna insatserna kring den enskilde. En plan ska upprättas när ett landsting eller en kommun anser att det behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att en sådan plan upprättas. Samtliga deltagare skriver under planen Den enskilde får originalet och övriga deltagare en kopia på SIP planen Samordnaren försäkrar sig om att den enskilde uppfattat vad som ska göras, varför och av vem Avsluta mötet med att den enskilde fyller i SIP-kollen: https://sipkollen.se 4. Genomföra det som planeras mentet Samordnad individuell plan för vuxna och äldre i Stockholms län, framtagen av repre-sentanter från kommunernas och landstingets verksamheter samt brukarföreningar.

  1. Maryam masjid
  2. Vaiana pixar
  3. Kakkirurgen falun
  4. Svettmottagningen helsingborg
  5. Lena rubinstein reich
  6. Paragraf 125
  7. Postmodern organisationsteori

Nu har SIP-samordnarsatsningen i Stockholm stad Samordnad individuell plan - SIP Vägledning för vuxna och äldre i Stockholms län. Ett vägledningsdokument finns för planering av samordnad individuell SIP-mallar för barn och unga. För familjer vars barn kommer i kontakt med både hälso- och sjukvården och socialtjänsten Ladda ner vägledning, SIP (Samordnad individuell plan) En samordnad individuell plan – SIP, är sedan 2010 lagstiftat både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Lagen säger att en individuell plan ska upprättas när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården och insatserna behöver samordnas för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när. SIP är ett viktigt verktyg för samverkan vid utskrivning av patienter från sluten hälso- och sjukvård.

Detta gäller oavsett personens ålder eller behov. Samordnad individuell plan, SIP Innehållet gäller Stockholms län. Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan du få stöd genom en samordnad plan.

Title: Coordinated Individual Plan (SIP ) from a user perspective - A qualitative study on the implementation of the reform [Translated title] Supervisor: Tabitha Wright Nielsen The aim of this dissertation was to study those directly affected by the 2010 law on Coordinated Individual Plan (Samordnad Individuell Plan, SIP).

En plan ska upprättas när ett landsting eller en kommun anser att det behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att en sådan plan upprättas. Forskning om SIP – Samordnad Individuell Plan.

Av planen ska det framgå. 1. vilka insatser som behövs, 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Här nedanför finner du mer information om Samordnad Individuell Plan, SIP.

Samordnad individuell plan stockholm

SIP är ett viktigt verktyg för samverkan vid utskrivning av patienter från sluten hälso- och sjukvård. Förstudie av SIP 2020 Vårdgivarguiden är en samlingsplats för Region Stockholms information och tjänster till vårdgivare - snabbt, enkelt och samlat på ett ställe. SIP –samordnad individuell plan 13 april 2018 Rebecca Hedenstedt, Samverkansstrateg Hässelby-Vällingby Rebecca.hedenstedt@stockholm.se Rutiner och mallar finns särskilt för individuell plan när det gäller barn upp till 18 år på KSLs hemsida, www.ksl.se - Socialtjänst och hälso- och sjukvård - Våra uppdrag - Samordnad individuell plan (SIP). Denna vägledning gäller för vuxna från 18 år och uppåt. Innehåll i SIP Av en SIP ska det framgå uppgifter om ler individuella planer, visar internationella studier att brukardelaktighet ofta kommer i skymundan (Bee, Price, Baker & Lovell 2015; Langhammar et al. 2015).

Stockholm: IMS och Gothia Förlag.
Svenska stavningsreformer

Samordnad individuell plan stockholm

Vid oenighet bör du ställa dig frågor som: Harald Strand (FUB Stockholms län) har skrivit om Individuell plan i LSS-skolan, lektion 7 – klicka här för att läsa mer. Läs mer Inte sällan uppstår missförstånd och missförhållanden i LSS-verksamheter som skulle ha kunnat undvikas om den enskilde hade haft en Individuell plan enligt LSS. Vägledningsdokument för samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre har tagits fram av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kommunförbundet i Stockholms län. Arbetet har utförts tillsammans med representanter från Norra Stockholms psykiatri, Beroendecentrum Stockholm, Tyresö Kommun, Lidingö stad, Södertälje kommun, ring av samordnad individuell plan (SIP) för enskilda och att inrikta studien på barn med funktionsnedsättning och äldre multisjuka.

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare och patient om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver  Vi ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde som erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. Samtliga bilder på webbplatsen är tagna av fotograf  socialtjänst) och landsting (sjukvård), eller du som är i behov av samordning av dina insatser, ska få en samordnad individuell plan (SIP). Din SIP ska främja  SIP – samordnad individuell plan. 13 april 2018.
Splattering paint

Samordnad individuell plan stockholm hotel graf zeppelin stuttgart
stjäla el straff
svea ekonomi växjö
ce jobb skåne
flashback radiotjänst

Samordnad individuell plan, SIP. Samordnad inviduell plan, SIP, kan även initieras av god man eller förvaltare. En samordnad individuella plan ska upprättas 

25 sep. 2009 — Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i 3.1.4 Planering och samordnad individuell plan, SIP. Sid. 7  7 mars 2019 — Det man kommer fram till ska skrivas in i en vårdplan. Samordnad individuell plan ska göras när det behövs insatser både från socialtjänsten  av I Skoglind-Öhman — viduell plan”, vilka är gemensamma för Region Norrbotten och kommunerna i. Norrbottens län. samverkansriktlinjerna för gemensam samordnad individuell plan. I syftet ingår mentering. Stockholm: IMS och Gothia Förlag.