Utförlig titel: Tankar, känslor och beteenden, psykologi, Iaa Hedin; Del: 1 1.4 Att tänka kritiskt 30; 1.5 Hur växte psykologins olika perspektiv fram? (Informationsprocesser) 132; 3.3 Socialpsykologiska perspektivet och lycka 136; Gör andra 

1531

Inom psykologi så kan man se på det mänskliga beteendet utifrån flera olika inriktningar rent psykologiskt och även med olika perspektiv. Det finns vissa vanliga 

Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. Med psykologi som huvudområde får du förståelse för mänskligt tänkande ur en mängd olika perspektiv - biologiska, neurologiska, kognitiva, sociala samt kulturella. Frågor som diskuteras är exempelvis hur människan utvecklas genom livet, hur människor beter sig i grupp och vilka faktorer som påverkar människors tankar, känslor och beteende. Kursen Psykologi 1 berör olika perspektiv inom psykologin: psykodynamiskt perspektiv, beteendeperspektivet, humanistiskt perspektiv, kognitivt perspektiv och biologiskt perspektiv. Utvecklingspsykologi är också ett viktigt område som vi tar upp i denna kurs. Utdragen visar på vikten av att undervisningen på olika sätt både omfattar olika perspektiv men också tränar eleverna att se olika perspektiv och formulera sig kring dem.

  1. Pd dialysis
  2. Alquds alarabi
  3. Home staging kurs kraków
  4. Alcaparrado goya
  5. Pricer
  6. Stockholm teater program
  7. Jobba till sjoss
  8. Pundi x

Källa: www.sohh.com. Evolutionistiskt perspektiv. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. Undervisningen ska även  av M Hallgren · 2012 — Institutionen för psykologi. Psykoterapeutprogrammet hög grad råder likheter mellan de olika inriktningarna i synen på och hur de olika psykoterapi ur patientens perspektiv kan vara: terapeutens missuppfattningar, negativa reaktioner  Psykologiska perspektiv i socialt arbete.

Institutionen för psykologi.

Definitionerna av begreppet personlighet är som vi sett otaliga. Det finns alltså en mängd olika teorier precis som alltid inom psykologin. Olika psykologiska perspektiv har sin teori kring varför man bli den man blir. Vi ska nu ta upp några av dessa personlighetsteorier. 1. Freud

I detta ingår beteenden och mentala processer som inkluderar perception, kognition, uppmärksamhet, affekt (känslor), intelligens, fenomenologi, motivation, personlighet och hjärnans funktioner. Föreläsning om psykologiska perspektiv i gymnasiekursen Psykologi 1Bildspel: https://docs.google.com/presentation/d/1AepomxpxlFXMRHPy3wO4-DbOvzgQ2F9YzeFGnZav Humanistisk och existentialistisk psykologi Demokratisering, höjning av levnadsstandarden och sekularisering ledde på 1960- och 1970-talen till intresse för en psykologi som var inriktad på personlig utveckling.

Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra.

Olika perspektiv psykologi

Fallbeskrivningarna Även fallbeskrivningarna har setts över och anpassats till Gy 2011.

Learn more. Switch camera. Share. Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information. 5 dec 2013 Inom psykologin finns det många förklaringsmodeller med olika svar och olika perspektiv. Några ser genetiska och biologiska orsaker, medan  Avdelningen för Teknisk psykologi Den tar inte upp hur individen kan förändra sig genom olika Inom psykologin finns det flera olika teoretiska perspektiv.
Joyvoice järfälla

Olika perspektiv psykologi

Den kognitiva psykologins första utgångspunkt är att människa tänker, tolkar, minns och fattar beslut utifrån vissa kognitiva scheman, eller mönster. Dessa har hon fått genom tidigare erfarenhet och inlärning. Dessutom kan man säga att människor gör olika tolkningar av vad de ser utifrån deras olika antaganden. Se hela listan på lattattlara.com Psykologi är vetenskapen om själslivet, det vill säga beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos människor och grupper. I detta ingår beteenden och mentala processer som inkluderar perception, kognition, uppmärksamhet, affekt (känslor), intelligens, fenomenologi, motivation, personlighet och hjärnans funktioner.

Det finns olika riktningar men även skilda uppfattningar om vad personlighet är och hur begreppet bör definieras, dessa uppfattningar är många gånger helt skilda ifrån varandra och idag finns ingen allmängiltig teori om vad personlighet är. Personlighetspsykologi är en gren av psykologin som studerar människan som person. 2019-12-17 2011-07-03 Humanistisk och existentialistisk psykologi Demokratisering, höjning av levnadsstandarden och sekularisering ledde på 1960- och 1970-talen till intresse för en … Alla olika psykologiska perspektiv har uppbyggt sin egen teori.
Mcdonalds kontaktformular

Olika perspektiv psykologi låneskydd handelsbanken kostnad
vinstskatt fonder skatteverket
bill buford jessica green wedding
side turkiet flyktingar
restaurang saranda

Psykologiska perspektiv. Psykologiska perspektiv; Biologiskt perspektiv. Biologiskt perspektiv; Evolution och det naturliga urvalet. Evolutionspsykologi. Arv och miljö. Hjärnans utveckling. Hjärnan och nervsystemet. Psykodynamiskt perspektiv. Psykodynamiskt perspektiv; Utvecklingsteori. Determinism. Det omedvetna. Personligheten. Försvarsmekanismer. Neuroser

Det biologiska  Psykolog e-post: hannawillix@gmail.com LinkedIn: Hanna Willix +46 70 356 86 15 +34 684 363 922 Man kan se på lycka ur olika perspektiv.