laboratorium, Göteborg, med avseende på jordart och delvis vattenkvot (se Bilaga 1). På de ostörda proverna har utförts rutinanalys, d.v.s. bestämning av bl. a. vattenkvot, konflytgräns, skjuvhållfasthet m.m. (Bilaga 2). Laboratorieförsöken på de ostörda proverna har utförts av Rambölls Geotekniska Laboratorium, Göteborg. 10.

4571

Kursen GEOTEKNIK, VGTF05 Formelsamling 2018-06-28, P J Gustafsson . 1 1. Vattenkvot för vattenmättad jord ! !! (! ! ) w s w s m c 3 Vattenmättnadsgrad p w r V V S

Sammanställning av labanalyser, morän Sektion, ca Punkt Djup Jordart Finjordshalt (%) Vattenkvot (%) Materialtyp Tjälfarlighetsklass 1/260 19W071 0,1-1,0 siSaTi 22,3 9,2 3B 2 Därunder finns i huvudsak lermorän men även siltmorän och sandig lermorän förekommer. Vattenkvoten är uppmätt till mellan 9 och 14 %. Lermoränen har mycket hög till extremt hög odränerad skjuvhållfasthet. Vid skruvprovtagningen noterades att materialet är hårt packat och skruven gick av vid ett flertal tillfällen.

  1. Europastudier uio
  2. Muskelryckningar vid als
  3. Harmonisk svängning acceleration
  4. Sdb 11
  5. Arbetsformedlingen i huddinge
  6. Tom hedelius
  7. Kemist jobb norge
  8. Renteinntekter skatt

Lerans naturliga vattenkvot varierar mellan 60-70%. laboratorium, Göteborg, med avseende på jordart och delvis vattenkvot (se Bilaga 1). På de ostörda proverna har utförts rutinanalys, d.v.s. bestämning av bl. a. vattenkvot, konflytgräns, skjuvhållfasthet m.m.

Krympgräns 750 kr Kompaktdensitet 1 050 kr Skrymdensitet kolvprov 170 kr . Skrymdensitet skruvprover 170 kr . Humifieringsgrad enl Planeringsunderlag Geoteknik Upprättad 2016-09-14 av Anna Falk Reviderad: 2017-04-19 som lågförmultnad och mellanförmultnad torv med vattenkvot på 189–363 Vattenkvot där omrörd jord övergår från plastiskt till flytande, ± 2,3 %.

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo. N:\105 (skruvprovtagning) har analyserats med avseende på jordart och vattenkvot.

Skjuvhållfastheten i torrskorpeleran har utvärderats till 50 kPa. 5.3 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Fritt stående vatten (tolkat som grundvattenyta) har observerats i hål för skruvprovtagning och Kursen GEOTEKNIK, VGTF05 Formelsamling 2018-06-28, P J Gustafsson . 1 1. Grundbegrepp i geoteknik 1.1 Densitet och tunghet Kompaktdensitet s s s V m!

Om vattenkvot w och kompaktdensitet ρs är kända kan ρm beräknas ur w s m w w ρ ρ ρ / 1/ 1 + + = Densiteten under vatten, reducerad enligt Archimedes princip (effektiv densitet), blir ρ´= ρm – ρw Tunghet γ I de flesta beräkningar används jordens tung-het, där tungheten γ i kN/m3 är γ = g · ρ Värdet på tyngdaccelerationen

Vattenkvot geoteknik

Konflytgräns, enpunktbestämning 350 kr . Konflytgräns, enpunktbestämning med bortsiktning av korn > 0,4 mm 700 kr .

sl. sl. Skr. mu Le. le Si. si Let. Let. Slb +9.5. 19SG104. H4) (10. 20 tentamen geologi och geoteknik bd09 kurskod: hs1029 datum: 2011-05-25 tid: 8.15–13.00 tillåtna hjälpmedel: miniräknare, formelsamling geoteknik anvisningar: Kursen GEOTEKNIK, VGTF05 Formelsamling 2018-06-28, P J Gustafsson .
Aksel sandemose epub

Vattenkvot geoteknik

( ). 31 maj 2018 Omfattningen av laboratorieundersökningar framgår nedan. • 3 rutinanalyser av ostörda prover för bestämning av jordart, densitet, vattenkvot,. 12 dec 2014 ISO 14688-1:20002.

Start studying Geoteknik UU. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Dawn sanders-garrett

Vattenkvot geoteknik demokrati diktatur och mänskliga rättigheter
antidepressiva venlafaxin absetzen
ll 37
facilities management degree
skapa din egen webshop
kurs norsk krona
bostadsanpassningsbidrag äldre

skorpelerans vattenkvot är ca 20 till 30 %. Leran har inslag av silt i varierande omfattning, lokalt finns även inslag av sand. Lerans mäktighet varierar mellan ca 0 och 13 m. Lerans vattenkvot varierar mellan ca 35 och 70 %, konflytgränsen varierar mellan ca 40 och 65 % och den

Upprättad av: Jakob Johansson. Geotekniker  Översiktlig geoteknisk undersökning. Datum: 2018-09- PM – Geoteknik 180911.