Kurser i Kulturgeografi. Kulturgeografi är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar samspelet mellan människa, samhälle och miljö på lokal, regional och global nivå. Du får kunskap om människans liv och verksamhet på jorden. Vi studerar hur globaliseringen påverkar vårt näringsliv och vår vardag, varför städer ser olika ut och varför

8402

Antagen till kursen Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar. Information till nyantagna, Magisteruppsats i kulturgeografi, kurs, heltid, vt21

Kandidatkursen i kulturgeografi innehåller 3 delkurser: 1. Idéhistoria, teori och metod 2. Kulturgeografisk Specialisering - Människa, plats, hållbar utveckling 3. Självständigt arbete och opposition Avdelningen för Kulturgeografi erbjuder kurser på grundnivå- och avancerad nivå som ger dig möjlighet att ta en kandidat-, magister- eller masterexamen.

  1. Falu energi och vatten
  2. Normkritisk pedagogik i förskolan
  3. Per ola olsson
  4. Bästa aktieboken 2021
  5. Reg nummer biler
  6. Svensk personnummer format
  7. Teknik affar
  8. Jytte guteland twitter
  9. Mottagningsenheten uppsala
  10. Positiva nyheter tidning

Studerande som ges tillträde ska uppfylla de behörighetskrav som  kulturgeografi vid avdelningen för geografi och turism vid Karlstads universitet. Nej Om ja: Varför skulle Du välja turismprogrammet eller kulturgeografi kurs vid  Fristående kurs. Öppen för Kandidatexamen inom turismvetenskap, företagsekonomi, kulturgeografi, nationalekonomi eller motsvarande ämnesområde. 16 mar 2007 Kulturgeografi, grundkurs. Fristående kurs. 30 hp. Human and Social Geograhpy basic course.

Nivå Kurs, Avancerad nivå. Studietid 100%. Ämne: Geografi och kulturgeografi Informationsteknik Samhällsplanering.

Ekonomisk historia fortsättningskurs, 30 hp (EHG200) eller. Kulturgeografi, fortsättningskurs, 30 hp (KGG210). Termin 5. Valbara kurser, 30 hp - Möjlighet till 

Här nedan kan du läsa mer om våra fristående kurser och program. Kulturgeografi, grundkurs Kulturgeografi, grundkurs Kurs KGG101 Grundnivå 30 högskolepoäng (hp) Kontakt Kursusindhold Kurset giver en indføring i kulturgeografiske feltmetoder i teori og praksis med henblik på selvstændigt at forberede en undersøgelse, indsamle, organisere og analysere data samt formidle resultaterne både skriftligt og mundtligt. Kulturgeografi (andra namn på disciplinen är samhällsgeografi eller antropogeografi) är den del av geografin som behandlar mänsklighetens förhållande till jorden.

Vid studier i kulturgeografi på Karlstads universitet får du en bred kunskap om människors liv och verksamhet på jorden, ur ett globalt, regionalt och lokalt 

Kulturgeografi kurs

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp kurser på grundnivå varav minst 60 hp i kulturgeografi inkluderat 7,5 hp GIS. För studenter på samhällsanalysprogrammet motsvaras det av kurser med kulturgeografi som huvudområde under termin 1 3 samt godkänd fortsättningskurs i kulturgeografi, inklusive 7,5 hp GIS. Kulturgeografi, grundkurs Kulturgeografi, grundkurs Kurs KGG101 Grundnivå 30 högskolepoäng (hp) Kontakt Kulturgeografi är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar samspelet mellan människa, samhälle och miljö på lokal, regional och global nivå. Du får kunskap om människans liv och verksamhet på jorden. Programmet består av en obligatorisk inledande kurs, Rum och samhälle – teori och metod inom kulturgeografi, 15 hp, en obligatorisk fördjupande metodkurs, Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp, samt Examensarbete i kulturgeografi, 30 hp. Programmet ger dig möjligheter att utforma din utbildning efter intresse och Kulturgeografi innefattar studier av mänsklig verksamhet som har en rumslig, det vill säga geografisk dimension. Ej sökbar som fristående kurs. Kulturgeografi är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar samspel mellan människa, samhälle och miljö på olika nivåer; från individnivå till lokal, regional, nationell och global nivå.

Volontärarbete.
Medicine after laser hair removal

Kulturgeografi kurs

Utöver detta ges kurser motsvarande 60 hp inom kulturgeografi som kan ingå i programmet.

Mål. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna • Kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar inom kulturgeografin Kulturgeografi, grundkurs Fristående kurs 30 hp Human and Social Geograhpy basic course 727G09 Gäller från: Fastställd av Fastställandedatum 2007-03-16 DNR 127/07-41 BESLUTAD 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Behörighet: Antagen till masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning kulturgeografi. Dessutom krävs att den studerande har uppnått godkända kurser om minst 75 hp inom masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning kulturgeografi. Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen I kursen fördjupas några av kunskapsområdena inom kulturgeografi som tas upp i grundkursen.
Katarinahissen stockholm

Kulturgeografi kurs aisthesis pronunciation
postnord hisingen
spansk låt på radio 2021
sodermalmstorg 4
dannemoragatan 4 stockholm
gleerups portal
studentlan csn

Kurser. På grundnivå ger Kulturgeografiska institutionen kurser i kulturgeografi och samhällsplanering samt, i samarbete med Institutionen för naturgeografi, kurser 

Fördjupning. Grundnivå, innehåller särskilt  Vid studier i kulturgeografi på Karlstads universitet får du en bred kunskap om människors liv och verksamhet på jorden, ur ett globalt, regionalt och lokalt  har granskat utbildning i kulturgeografi inom kurser med benämningar som kulturgeografi, samhällsgeografi och geografi samt inom forskarutbildning. GR00BT47 Kulturgeografi, 5 sp Att ge grundläggande kunskaper om kulturgeografi. Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna redogöra mänskliga  I kursen ingår en didaktisk ämnestillämpningsuppgift.