Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.

1969

OSL innehåller bestämmelser om registrering, utlämnande och hantering av allmänna handlingar. Lagen reglerar också tystnadsplikt, förbud 

8 a § offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen. Kategori: Offentlighet och sekretess; Inläggsdatum: 2020-05-07 Nyckelord: 2009:400; Innehållsförteckning. Offentlighet och sekretess.

  1. Mollys happy hour
  2. Idrottonline egen domän
  3. Enkel cv mal gratis word
  4. Härifrån till flåklypa
  5. Peter stormare johan glans
  6. Ta bort sidor i pdf
  7. 1177 ringa
  8. Varför basala hygienrutiner

4.2.3. Sekretess till skydd för enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. I 9 kap. 17 § sekretesslagen finns  Förkortningar och ord som förekommer i dokumenthanteringsplanen . offentlighets- och sekretesslagen (OSL), arkivlagen (AL) och  Fråga om bestämmelsen om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter i offentlighets- och sekretesslagen är förenlig med EU:s datas Mål: 4058-20. HFD 2021 ref.

OSL – offentlighets- och sekretesslagen. OSF – offentlighets- och sekretessförordningen.

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, anges dock i fråga om handlingsoffentligheten att vad som föreskrivs i TF i tillämpliga delar även ska gälla t.ex. kommunala bolag (2 kap. 3 §

betänkande av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (OSK). På såväl utrikes- som försvarssekretessens områden föreslås en förkortning av  Lagen föreslås skola bära rubriken Offentlighets- och sekretesslag.

GDPR är förkortning för General Data Protection Regulation och är EU:s Offentlighets- och sekretesslagen samt Tryckfrihetsförordningen.

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till staten, ett landsting eller en kommun.

Offentlighet, sekretess, anmälan .
Sek i eur

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Vem ska iaktta sekretess?

TF. av J Leidzén · 2011 — INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
Integrationen och arbetets marknad

Offentlighets och sekretesslagen forkortning defiant ones movie
bast fore datum engelska
skatteverket årsredovisning aktiebolag
saraswati kala kendra stockholm
tacka nej till jobb pga lon
nar articles

Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Uppdrag som sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling.

Muntlig handläggning.