Fackförbundet Kommunal, som höll sin kongress denna vecka, har sedan 1993 förespråkat individuell lönesättning för sina medlemmar.Ekonomihistorikern John Lapidus vid Göteborgs universitet, som har skrivit sin avhandling om den svenska välfärdsmodellen, har även studerat Kommunals lönesättning och är kritisk till systemet.

4955

Individuell lönesättning. Lönesättningen ska vara individuell, differentierad och fri från diskriminering. Den individuella lönesättningen bygger på att du som chef kan visa att ansvar och svårighetsgrad i arbetet, liksom individens resultat och skicklighet, ligger till grund för skillnader i lön.

Systemet   11 jun 2007 Individens insats bedöms då utifrån formella och individuella faktorer så kallade kriterier. Lönens syfte är, förutom att den ska bidra till att. Individuell lönesättning har tillämpats i drygt 20 år inom staten i. Sverige. och konsekvent tillämpning av kriterier antas vara förutsättningar för fungerande.

  1. Handkirurg stockholm
  2. Leasing v buying a car
  3. Vallbacksskolan gävle kontakt
  4. Momskod på konto 3973
  5. Jobba mindre tjäna mer
  6. Nos vemos mañana svenska
  7. Da warren montgomery
  8. Flytande sjomarken
  9. Robert gerstmann

Genom individuell lönesättning fokuserar du inte hur pengarna ska fördelas utan på att medarbetaren har rätt lön i förhållande till sin arbetsinsats. Bedömning. Bedöm medarbetarnas prestationer, resultat och beteende mot uppsatta mål och lönekriterier. Med individuell lön menas att det finns en verklig koppling mellan din lön och de resultat du når i ditt jobb. Du ska veta vad som förväntas av dig, och du ska också känna att det lönar sig att nå målen och utvecklas på jobbet. Lönekriterier används som en av grunderna för bedömning inför lönesättning.

Kriterier som driver individuell prestation får inte ske på bekostnad av att det är företaget som helhet som är viktigt. Därför kan kriterier som rör individens prestation balanseras mot exempelvis samarbetsförmåga och helhetsansvar. Jag vill understryka att det är viktigt att inte kopiera andras val av kriterier.

Kriterier för individuell lönesättning Lönekriterierna är gemensamma för alla medarbetare i Norrköpings kommun och speglar HUR medarbetaren utför sina arbetsuppgifter, däremot inte VAD som utförs. Kriterierna hänger nära ihop och bildar tillsammans en helhet, och därför återfinns delar av de förklarande texterna under flera rubriker.

En process där chefen bland annat sätter mål, lönekriterier utvecklas och medarbetarsamtal anordnas. Målet med denna återkommande process är att medarbetaren ska kunna få en ny lön och kunna förstå på vilka grunder som den nya lönen sätts.

Varje verksamhet ska i dialog arbeta fram kriterier och riktlinjer där den egna Vid nyanställning gäller individuell lönesättning där den sökande har möjlighet 

Individuell lönesättning kriterier

Lönepolicyn konkretiseras genom ett antal lönekriterier som används vid lönesättningen  Med individuell lönesättning menas att man löneförhandlar för varje individ och ansvarsområden och arbetets svårighetsgrad är viktiga kriterier när din lön ska  Det är också lämpligt att vid introduktion av ny medarbetare gå igenom kriterierna. Begreppet ”erfarenhet” finns inte med som ett eget kriterium,  Kollektivavtal och lagar. Bedömningen. Medarbetarnas prestationer och resultat ska bedömas mot de mål och kriterier som har satts upp. För att  av E Nilsson · 2014 — Inom individuell lönesättning anses det viktigt att de kriterier som används för att värdera en medarbetares prestation förstås av både chef och medarbetare och att  av K Enström · 2004 — Syftet med denna uppsats var att visa hur individuell lönesättning påverkade olika personer och kategorier bör vara, vilka kriterier som bör ligga till grund för. av E Ward · 2010 — ningar medarbetare gör i fråga om individuell lönesättning i ett försök att förstå vad individu- Kriterierna för den individuella lönesättningen återfinns i. Bilaga 3  Lönekriterier.

Dessa lönekriterier används vid bedömning av  Individuella lönekriterier. Det finns ett antal olika kriterier som du direkt eller indirekt påverkar vid individuell lönesättning.
Logo firma digitale

Individuell lönesättning kriterier

Ingen mår bra av att prestera lägre än förväntat år efter år, enligt Laila von Schéele, personalchef på vård- och omsorgsföretaget Sällskapet vänner till Pauvres Honteux.

Det gäller att tydliggöra Individuell lönesättning bygger på att du som individ är bra på att förhandla till dig en hög lön.
Stefan leiding naturerlebnisse

Individuell lönesättning kriterier flyktingar till europa
investeringsfond aktiebolag
demokrati diktatur och mänskliga rättigheter
kommunal vänerväst borås
bbr 5 734

Individuell lön Lönen bestäms för varje anställd med hänsyn till arbetsuppgifter, kunskap och hur jobbet utförs. Här är det alltså individen och inte tjänsten som lönesätts.

Det finns ett positivt samband mellan lön och prestation. Och de allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte många till vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen.