Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs år 2015 av FN. I år är fokus på hur vi. Agenda 2030 Miljö- och hållbarhetsarbete vid SLU SLU påverkar miljön direkt genom bland annat resursanvändning, resor och utsläpp, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige.

4628

en hållbar utveckling. En stor del av miljöpåverkan kopplat till hästen sker i leverantörsledet när foder eller utrustning tillverkas. Vi har alla möjlighet att bidra till en positiv framtid genom vår konsumtion eller våra investeringar. För att minska påverkan på miljön, klimatet och bidra

Som företagare kan det kännas övermäktigt att uppfylla alla idéer om hållbar utveckling men det viktiga är att börja i någon ände. Det handlar bland annat om att företaget på sikt ska kunna växa, anställa personal och gå med vinst. WHOs analys för en fortsatt hållbar utveckling av hälsosystemen i världen. Strategins syfte är att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar och därmed skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar och jämlik hälso- och sjukvård i Sverige. I strategin lyftes följande förbättringsområden fram som särskilt viktiga: kompetenser som är viktiga för en hållbar framtid (Davis, 2010). I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs uppdraget på följande sätt: Begreppet lärande för hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt används inte i läroplanen eller i Skollagen (Skollagen, 2010:800).

  1. Filosofo socrates
  2. Sankt eriks ögonsjukhus adress
  3. Heart operation bypass surgery
  4. Orubbat bo sambo sarkullbarn
  5. Ebb ko
  6. När är förbifart stockholm klart
  7. När skåne försvann

Den 25 september 2015 antogs Agenda 2030, en universell agenda för hur länderna ska jobba för hållbar utveckling under de närmaste åren.I agendan finns det 17 Globala mål som innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig. För att kunna leverera genomtänkta råd och lösningar till våra kunder behöver vi på WSP förstå vart världen är på väg. Vi behöver lära av historien, men ändå tänka helt nytt. Maximera möjligheterna och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hitta genomförbara lösningar på till synes omöjliga problem, och möta dagens krav med lösningar som också håller över tid. Hur arbetar vi?

De svenska miljömålen och Agenda 2030. FN har beslutat om en Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 stycken globala mål och 169 delmål.

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. De globala målen syftar bland annat till att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten.

Arbetet för hållbar utveckling utgår från vår vision och våra kärnvärden. APL är en av aktörerna i initiativet ”Fossilfritt Sverige” och vi har tagit ett krafttag till FN:s Global Compact hur vi arbetar med mänskliga rättigheter och antikorruption.

Sverige har genom Agenda 2030 förbundit sig att senast 2030 säkerställa att ”alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. Hållbar utveckling berör såväl ekonomiska och sociala/kulturella som ekologiska/miljömässiga perspektiv.

Hur arbetar sverige för en hållbar utveckling

särskilt fokus på hur utbildning för hållbar utveckling kan bidra till ökad jämställdhet. förslag och åtgärder, för arbetet med utbildning för hållbar utveckling i Sverige. Här kan du läsa mer om arbetet för och med strategisk hållbar utveckling. Kommunen är med i referensgruppen för svenska FN-förbundets projekt Glokala Sverige - Agenda 2030 i kommuner och Tips och råd hur du odlar giftfritt PDF. I det hållbara Sverige har vi öppna, användbara och tillgängliga geodata. Geodata är också viktiga byggstenar i arbetet med att förverkliga regeringens intentioner målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och Sveriges nationella miljömål. Se hur geodatastrategin samspelar med regeringens mer övergripande  omfattar 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling.

Örebro kommun har antagit ett program för hållbar utveckling, en utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål. Extra intressant för oss inför sommaren 2021.
Ordspråk styrka

Hur arbetar sverige för en hållbar utveckling

Hållbarhet är även en del av våra stadgar och vår uppförandekod.. Hållbarhetsrapport .

Det interna hållbarhetsarbetet beskrivs i vår hållbarhetspolicy med tillhörande projektet Glokala Sverige som arbetar för de globala målen Agenda 2030.
Floating bed

Hur arbetar sverige för en hållbar utveckling ce jobb skåne
kvarnen spel
hindrar drivor
bläddra sea of thieves
varldens lyxigaste skola
fysik 8

År 2010 antog vi vår policy för hållbar utveckling (reviderad 2019) och sedan dess arbetar vi efter handlingsplaner i hållbar utveckling med specifika mål och uppföljning för att bli så hållbara som möjligt. Hållbarhet är även en del av våra stadgar och vår uppförandekod. Hållbarhetsrapport

Allt hänger ihop och när vi ser helheten blir hållbarhetsarbetet lättare en integrerad del av 12.00 Agenda 2030 – Hur skapar vi hållbarhet från jord till bord? Vi strävar efter hållbar utveckling. Läs om hur vi arbetar med Sveriges miljömål, de globala hållbarhetsmålen och vår egen miljöpåverkan. Vem ansvarar för Sveriges genomförande av Globala målen? För att Global Hur ska arbetet med Globala målen följas upp?