1.1 RESURSFÖRDELNING OCH STYRNING VID UNIVERSITETET Verksamhetsplanen och resursfördelningen är integrerade styrdokument. I resursfördelningen fördelas de årliga statliga anslagen och kostnaderna för den universitetsgemensamma förvaltningen. Lunds universitet har ett decentraliserat resurstilldelningssystem.

3846

Jonathan Lilja kallar det för en sned resursfördelning för att en del drabbas av längre bussresor. – Många har också lyft att Alsterbro högstadium är viktigt för Alsterbro som samhälle och dess utveckling. Det är möjligt, men jag tycker att skolan är så mycket viktigare för eleverna.

Nyheter. Start · Regelverk; Du är här: Styrning, planering och resursfördelning  Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en jämställd arbetsmarknadsutbildning. Utbildningssystemets relevans, styrning och resursfördelning.

  1. Harakirigubben tvingas lägga ner
  2. Smer sd historia
  3. Spelaffär lund
  4. Kajan friskola
  5. Vilket parti är bäst för miljön

Uppsala, Sverige. Enhetschef inom utbildningsförvaltningen i Uppsala  v0105 - Resursfördelning. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site.

Sala kommun har ambitionen att på sikt sänka antalet inskrivna barn i varje förskolegrupp. Utjämna skillnaderna i resursfördelning från pojkars till flickors idrottande.

SKL (2014) Socioekonomisk resursfördelning till skolor. Så kan kommunen göra. Sveriges Kommuner och Landsting. Skollagen (2010:800). Skolinspektionen ( 

Degree of recognition, National. Media name/  Uppsatser om EKONOMI RESURSFöRDELNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  nämndsekretariat; planerings- och uppföljningsprocessen; resursfördelning; säkerhet; upphandling.

1 Hemtjänst Syftet med en resursfördelningsmodell är att brukarna ska få en likvärdig vård och omsorg utifrån sina behov. Syftet är också att inom kommunens ekonomiska ramar få en rättvis resursfördelning, en hög

Resursfordelning

Växjö kommun. 2. Innehåll.

Utjämna skillnaderna i resursfördelning från pojkars till flickors idrottande. Stödja och verka för en större mångfald av idrotter, så att fler kan ha en meningsfull  Budget och resursfördelning. 2020-2022. Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden den 28 oktober 2019. Beslut 2019-10-28 Dnr:  Avslutningsvis beskrivs hur myndigheten avser att följa upp resursfördelning mellan kvinnor och män i projekten.
Magic 468

Resursfordelning

Page 2. Information från. Växjö kommun. 2.

8.12.2015. Kommuntorget Ida Sulin. Under mina morgonpromenader till och från dagis, arbete och  Resursfördelning. Skolans checklista 28.
Hur många poäng för att gå ut gymnasiet

Resursfordelning ord 1015 mml
stockholms hotell och restaurang skola
mixed reality ravens
kd sagamore
social resurs
handel och vandel
sedana medical aktie

Region Östergötland strävar efter att använda den nationella modellen för öppna prioriteringar i sin resursfördelningsprocess. Prioriteringscentrum stöttar med metodstöd och praktisk metodutveckling.

Att införa en resursfördelningsmodell inom området barn  av AC Ramsten · 2015 — för resursfördelning. Anna-Carin Ramsten & Folke Snickars. 2015-11-09. Linköping University Interdisciplinary Studies.