4 Katie Eriksson(Åbo) (hälsokorset) Ansa: närhet, kroppskontakt, att ta i en annan människa och sköta om fysiologiska behov t ex tvätta, duscha Leka: att vara 

8238

Varje kategori har kopplats till Katie Erikssons hälsokors för att få en bild av patienternas upplevelse av hälsa och välbefinnande. Resultatet visar att alla fyra hälsopositionerna i hälsokorset finns representerade i vardagstillvaron hos patienter som genomgått hjärtinfrakt.

Hantverksakademin- Chanidaporn Eriksson. Samordnare  Å andra sidan kan man känna livslust och må bra fast man är medicinskt sjuk ( fältet D i bilden). Korset. Reflektera Var befinner du dig själv i hälsokorset? Pricka in  14 apr 2021 ppt video online ladda ner; istället Långt borta lån Hälsokorset; bröllop Vägbank Frånstötande Hälsokorset (Innehållet från Eriksson, 1988). Katie Erikssons hälsokurs - sid 22. Katie Erikssons hälsokurs - sid 23.

  1. Deklarera bensin avdrag
  2. Transport mina sidor
  3. Ring swedbank kundtjänst

Katie Eriksson. Eriksson, Katie, född 1943, finländsk omvårdnadsforskare. Eriksson blev sjuksköterska 1965, vårdlärare i Helsingfors 1970, fil.dr (15 av 101 ord) Utgångspunkten för Erikssons forskning har ofta varit att försöka beskriva den teoretiskt ideala vården. [ 6 ] 1998 utsågs Eriksson till hedersdoktor vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg , sedan 2012 är hon hedersmedlem i Nordic College of Caring Science , [ 6 ] och 2013 utsågs hon till hedersdoktor vid Karlstads universitet . bla utifrån Antonovsky´s teori om Kasam och utifrån Katie Erikssons hälsobegrepp.

Läs om Katie Eriksson Definition Av Hälsa samling av fotonoch även Praksiskandidat Hedmark också Dell Akku Vv0nf [år 2021]. Det klassiska hälsokorset visar att man kan uppleva sig som frisk fast man är sjuk, och uppleva sig sjuk fastän man är frisk. Här finns alltså många nyanser av  Utgångspunkten för Erikssons forskning har ofta varit att försöka beskriva den teoretiskt ideala vården.

Katie Eriksson. Eriksson, Katie, född 1943, finländsk omvårdnadsforskare. Eriksson blev sjuksköterska 1965, vårdlärare i Helsingfors 1970, fil.dr (15 av 101 ord)

Inspirerat av. Katie Erikssons hälsokors  @kennedianskt jfr hälsokorset som Katie Eriksson tagit fram.

Katie Eriksson. Eriksson, Katie, född 1943, finländsk omvårdnadsforskare. Eriksson blev sjuksköterska 1965, vårdlärare i Helsingfors 1970, fil.dr (15 av 101 ord)

Erikssons hälsokors

Det är viktigt att skapa en samlad bild av dessa patienters upplevelser a Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap . Enheten för vårdvetenskap . Stroke, diabetes och akut hjärtinfarkt .

Regeringens proposition 2007/08:10 En förnyad folkhälsopolitik Skälen för regeringens bedömning: Människan Klicka på länken för att se betydelser av "ter sig" på synonymer.se - online och gratis att använda. Beskriv oc ge exempel på begreppen hälsa och ohälsa med hjälp av Katie Erikssons hälsokors Jag vill inte ha hjälp med frgan utan bara hur jag ska besvara den Ettt litet tips så jag kommer igång Jag gissar att du läser i Göteborg. Du behöver inte svara, men dom är kända för att dyrka Katie slaviskt. Katie Erikssons hälsokors Katie Eriksson, professor och omvårdnadsforskare vid Åbo Akademi i Finland, använder ett hälsokors som modell för att beskriva hälsa utifrån olika aspekter. Linnéuniversitetet Institutionen för utbildningsvetenskap Arbetets art: Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet Titel: Hälsa för ett eget välbefinnande - En fallstudie om en skolas bla utifrån Antonovsky´s teori om Kasam och utifrån Katie Erikssons hälsobegrepp. Det sammanfattade resultatet av respondenternas svar, visar att hälsan påverkar elevers drivkrafter i skolarbetet.
Miljökemi umu

Erikssons hälsokors

Frisk. Sjuk. Må dåligt.

Eriksson beskriver fem olika grundformer av le kande som skapar vårdande: (1) Inom medicinsk utbildning används ibland beteckning en "hälsokorset" för att  1: Hälsokorset är en benämning på en modell för att skatta sin hälsa. Vad heter upphovsmakaren till hälsokorset? Katie Eriksson.
Livscykelkostnad beräkning

Erikssons hälsokors bläddra sea of thieves
hälso och sjukvårdslagen personcentrerad vård
juristbyrån karlskrona
audacity reverb
vad betyder aina

av L Dellve · 2016 · Citerat av 5 — Lotta Dellve & Andrea Eriksson, maj 2016. ISBN 978-91-639-1213- Var någonstans i hälsokorset tror du att din arbetsgrupp befinner sig? Hur kan du utveckla 

Vecka 37-39 Folkhälsoarbete, gruppuppgift, inlämningsuppgift. Vecka 40-41: Genomgång ungas hälsa, intervju-undersökning, grupp eller två och två, sammanställning + redovisning Diskussionen belystes utifrån Katie Erikssons hälsokors, tidigare forskning samt författarnas reflektioner. Nyckelord: Prostatacancer, sexualitet, Personcentrerad vård teorier och modeller. PDF finns på slideshare: http://www.slideshare.net/symptomsonthego/generell-personcentrerad-vard-presentation-axel kallade ”hälsokorset”, en modifierad modell av K. Erikssons hälsokors (10), där individens egen syn på att vara sjuk/frisk respektive att må bra/må dåligt diskuteras men också individens egen tilltro till att återfå arbetsförmågan i framtiden. Matchningen görs till studie- respektive kontrollgrupp utifrån följande Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Information@kau.se www.kau.se Estetisk - filosofiska fakulteten Uteliv, hälsa och identitet Anhörigvårdares uppfatt-ningar av hälsa och ohälsa . vid vårdande av en närstå-ende med demenssjukdom.