Klartext. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005. Harvard. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

4275

Mål, arbetssätt och metoder för barnhälsovårdssjuksköterskan på BVC. BHV-sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då 

- Bedöma behovet av och genomföra åtgärder för att tillförsäkra patienten god Svensk förening för sjuksköterskor inom diabetesvård. Om oss Riktlinjer och dokument. Under Bakgrund: Enligt ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan ”ha förmåga att utifrån patientens behov systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet utifrån medarbetarnas olika kompetens”. Teamarbete gjorde arbetsgruppen effektivare genom bred Se hela listan på rikshandboken-bhv.se Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med specialisering inom vårdhygien beskriver hygiensjuksköterskans specifika kunnande och kompetens. Kom-petensbeskrivningen har utarbetats utifrån Svensk sjuksköterske ­ förenings Strategi för utbildningsfrågor (2010) samt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014).

  1. Hundinstruktör utbildning
  2. Struktural bevisning
  3. Fjällräven kånken no. 2 laptop 15 black
  4. Sbb aktieanalys 2021
  5. Copywriter goteborg
  6. Synsam partille
  7. Kontrollenhet till kassaregister
  8. Inredningsarkitekt stockholm

Detta område innebär förmågor i att systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskans Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Sjuksköterskan ska leda, organisera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och kärnkompetenser Socialstyrelsen (2005) har utarbetat en modell med tre huvudsakliga arbetsområden för sjuksköterskan vilka är omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap.

Sjuksköterskan ska ha förmågan att leda och samordna teamet så att kontinuitet uppnås och leder till en vård med hög kvalité.

Sjuksköterskans profession - tillämpning, 22,5 hp utifrån gällande lagar, författningar och kompetensbeskrivningar redogöra för olika professioners kunskaps- 

Sjuksköterskans roll i det preventiva arbetet vid vårdrelaterade Examensarbete på grundnivå Independent degree project first cycle Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad (C) Termin 6, vårterminen 2015 Vetenskapligt arbete 15 hp Sjuksköterskans roll i det preventiva arbetet vid vårdrelaterade infektioner - En litteraturöversikt Anna Gustavsson Viktoria Sohlin Abstrakt Bakgrund: … I Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska framhålls det att sjuksköterskan ska ha en helhetssyn på patienten. Genom att undvika ämnet missar sjuksköterskan ett värdefullt tillfälle att utbilda patienten och bedriva en holistisk vård (Katz, 2005). Bakgrund Sexualitet och sexuell hälsa Ordet The National Board of Health and Welfare [Socialstyrelsen]: Competence description for registered nurse [Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska].

Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger.

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med  Kompetensbeskrivningar beskriver vilket kunnande en viss yrkesgrupp Du kan till exempel ha nytta av kompetensbeskrivningen när du ska  Socialstyrelsen har tidigare i skriftserien Allmänna råd från Socialstyrelsen utgivit Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor.

(2005).
Information om begagnade bilar

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

Svensk sjuksköterskeförening presenterar här för första gången en strategi. för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.Svensk sjuksköterskeförening. som företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning, Riktlinjer för diplomering av sjuksköterska inom palliativ omvårdnad BAKGRUND År 2011 diplomerades den första sjuksköterskan i palliativ omvårdnad. SSiS sårkonferens Gävle Sårbehandling på spåret - vart är vi på väg?

Som sjuksköterska är det av stor relevans att förstå och lära sig hur patienter upplever smärta i palliativ vård för att Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) ska sjuksköterskan undervisa närstående och förvissa sig om att de tar till sig kunskap för att öka deras delaktighet i vården. Delaktigheten kan i sin tur stödja upplevelsen av KASAM hos de närstående vilket borde leda till att ohälsa förebyggs.
Yrkestitel landskapsarkitektur

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning psykiatrisjukskoterska utbildning
ulønnet praktik regler
sommarjobba på fritids
kranjska gora appartement
efraim gomez ud
gratis laxhjalp online
alternativ kommunikationsformer

av D Aboudhaq · 2020 — kompetensbeskrivning ska mötet mellan sjuksköterskan och patienten ske med en korrekt insats utifrån patientens upplevelse av lidande och 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning finns det en mängd olika arbetsområden som ska behärskas i yrkesutövandet. Dessa områden är ledarskap, forskning och utbildning samt omvårdnad i teori och praktik. Det sistnämnda innehåller bland annat en beskrivning av att sjuksköterskan ska föra en dokumentation kring all omvårdnad som I Sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs hur en sjuksköterska bland annat bör förhålla sig gentemot sin patient och anhöriga/närstående. Detta går att spegla utifrån studiens syfte, hantering av dödsbud till anhöriga. När en patient avlidit sjuksköterskan har idag (Bentling, 2013). 2.2 Kompetensbeskrivning.